S ČÍM POMÁHÁM

Individuální program

TRVALÁ ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU

 • Revize tvého stravování a návyků, návrhy zdravějších variant
 • Diagnostika tvého těla na bioimpedančním analyzátoru a stanovení optimálního energetického příjmu a výdeje podle tvých cílů a omezení (v případě, že chceš změnit svou životosprávu a křivky tvého těla postupně a trvale, chceš k tomu dojít cestou intuitivního stravování, tuto část můžeme vynechat, není nutná. Měření energetického příjmu a výdaje, sledování obsahu živin v potravinách je vhodné na počátku, když se učíme sledovat reakce a pocity svého těla na množství a typ jídla, které přijímáme)
 • Praktické osvojení si přípravy jídelníčku, výběru správných potravin a jejich kombinace s ohledem na zastoupení živin
 • Osvojení si jednoduchých receptů vhodných pro tebe
 • Zavádění nových návyků do praxe – podpora, motivace, práce s relapsem 
 • Aktivní práce s bdělou pozorností – signály hladu, sytosti, aktuální pocity, osvojování si principů intuitivního stravování
 • Trvalé odstranění emočních zatížení spojených s přejídáním a mentálními bloky, brzdící automatizovat trvalé změny v životosprávě pomocí terapie *
 • Praktikování mindset a antistresových technik 
 • Posilování sebelásky a vlastní sebehodnoty
 • Práce na trvalém pozitivním emočním poutu ke zdravému jídlu a pohybu
 •  Podpora, motivace, asistence, zpětná vazba, kontrola, “nakopnutí”, pomoc při relapsu, empatický přístup podle tvých cílů a tvé “nátury”

*Závisí na konkrétní/m klientce/klientovi, jak chce své vnitřní bloky řešit. Buď terapií, kde dochází k odstranění přesvědčení a negativních programů v hlavě trvale, a nebo koučinkem, kdy si klient sám nachází a snaží se měnit úhly pohledu na své vnitřní bloky, které ho stahují, aby se změna uskutečnila. Při koučinku nedochází ke změně našeho uvažování tak rychle a nemusí být trvalé.

Program obsahuje

2 měsíce trvalé podpory, motivace, zpětné vazby, 24/7 asistence

FORMA

Poskytuji individuální, intenzivní program, v rámci kterého si každá klientka/klient bude s moji pomocí nastavovat svoje tempo, svoje osobní cíle a své vlastní konkrétní kroky změny. Proto je na každé/m si říci, jak často, s jakou intenzitou a v jaké formě se budeme vídat, společně navzájem komunikovat, aby podpora, motivace a zpětná vazba pracovala pro danou osobu co nejlépe. Pravidelnost pro úspěch je základ, někdo je ale radši, když může být v kontaktu každý den přes telefon, někdo je radši přes sms či WhatsAp, někomu postačí komunikovat jednou týdně při kontrole svých úspěchů přes email. Na začátku a v průběhu naší spolupráce se vidíme fyzicky minimálně dvakrát osobně na celou 1-2 hodiny. Pro mimopražské a i ostatní je možnost tato sezení provést i online přes video platformu, typu Skype, Webex, Teams, aj. dle preferencí.

PRO KOHO

Mezi mé klientky patří ženy, které se ve svém těle již necítí dlouhodobě dobře, jsou unavené, bez energie, nemají vůli podstupovat další diety. Některé z nich jsou notorické dietářky, které jsou rozladěné, že při hubnutí nevidí již takové výsledky jako dřív a jojo efekt se jim vrací čím dál tím častěji. Některé z nich jsou díky svým emočním blokům z dětství naprosto odpoutané od svých základních fyzických potřeb poznat svůj hlad a pocit sytosti, velice často dlouhodobě hladoví, pocit hladu mají ale upozaděný, nevnímají ho, časté jsou u nich nárazové stavy přejídání, kdy neví, kdy mají s jídlem přestat, chutě, obsah ani množství jídla nevnímají. Dále pracuji s ženami, které za mnou přišly s tím, že by se měly hýbat, že ví, že je to pro jejich zdraví a kondici prospěšné, ale nemají dané návyky z dětství, pohyb jim nikdy nechyběl, jsou z podstaty pohodlnější, často se utvrzují, že na sport nemají čas. Je krásné pozorovat, jak si svůj vybraný typ pohybu dokáží postupně zamilovat a zakomponovat do běžného života. Další skupinou mé klientely jsou muži a ženy, kteří mají skvělé pohybové návyky, sport milují, kila doposud zhubli díky své silné vůli, diví se ale, proč to najednou tak nejde, tak jako dříve, nejsou spokojení jak vypadají a jak se cítí. Často ví přesně, co jim dělá ve stravování dobře, a co ne, umí se v době diet skvěle držet a omezovat, ale v období po dietě je pak jejich vyhladovělé tělo stejně „dožene“, a jejich dosavadní přesvědčení o zdraví se vytratí. Nechápou, proč mají svá těžce zredukovaná kila rychle zpátky. Tito lidé jsou často odtržení od pocitů svého těla, pracujeme společně na obnově poznávání signálů hladu, sytosti, odstranění emočních negací ohledně zakázaných jídel, pocitů, že něco nesmí, měníme návyky, jak využívat jiných nástrojů odměňování než jídlo, co dělat v okamžiku stresu, jak posilovat svoji sebelásku a sebehodnotu. Pojítkem mých klientů je často fakt, že se stravují a hýbou kvůli zdraví a krásnému tělu, ale říkají, protože se to má, protože se to říká, nicméně nemají tam svůj vnitřní motiv, nepřináší jim to vnitřní radost. Mají život rozdělen na období, kdy se drží a jí zdravě a kdy jsou nespoutaní a odměňují se se vším všudy a mají následně ze sebe výčitky. Mým cílem je, aby si každý z mých klientů postupně vybudoval emoční pouto ke své vybrané cestě za zdravím a přestal rozlišovat mezi danými dvěma obdobími. K tomu je potřeba chtít pracovat se svými zažitými návyky a vědomě dané emoční bloky, které tuto snahu brzdí, postupně odstraňovat.
Pokud je klientka/klient bez emoční zátěže z dětství, a zdravé návyky jsou pevné, osvojujeme si principy intuitivního stravování. Je úžasné, umět si vybrat podle toho, co tvé tělo právě potřebuje, poznat, kdy co mám jíst, odměnit se jídlem, když to opět cítím, že je to správné.

PRŮBĚH

Pokud se rozhodneš pro tento nabízený wellness program se mnou, čekají tě společné dva měsíce mého průvodcování a podpory osvojení si tvých požadovaných změn na tvé cestě za zdravým životním stylem a splněnými cíly s tím spojenými. Ideální místo společných fyzických setkání je v mé koučovně na Praze 4, ale případně kdekoli, kde uznáš za vhodné, a kde je to příjemné pro tebe. Nemám problém v rámci našich dvou koučovacích sezení přijet kamkoli po Praze, můžeme se sejít i na neutrálním prostředí, venku v přírodě na procházce, či v kavárně. Prostoru se meze nekladou, záleží na tobě. Často u klientek hraje role nedostatku času, jsem schopná dorazit i do tvé kanceláře či domů.
Pokud je nicméně tvým největším a hlavním cílem, že chceš redukovat svá kila v rámci nějaké doby, a nechceš na redukci jít postupně, ale o to více trvale, začínáme společné první sezení diagnostikou tvého těla, a v tom případě potřebuji, abys přijela do mé koučovny na Praze 4. Pokud jsi zdaleka nebo je ti příjemnější vídat se online, můžu ti dle tvého bydliště dopředu doporučit, kde se necháš přeměřit bioimpedančním analyzátorem, a pak vše probíhá online ve stejné formě.
Jakmile mi zavoláš a domluvíme se, kdy společně začneme plnit tvoje sny, obdržíš ode mne elektronicky dotazník stravovacích a životních návyků, společně s jídelníčkem, k tvému vyplnění. Bude fajn jej mít na naše první koučinkové offline/online sezení. O to rychleji se pak můžeme pustit do konkrétních kroků tvé změny, pokud budu vědět tvé návyky již dopředu.
V závislosti na tvých osobních cílech a potřebách konkrétních nových návyků, které se rozhodneš změnit, si společně nastavíme postupné kroky, jak budeme postupovat.
Začínáme diagnostikou těla, revizí tvých návyků, a postupně jdeme na tvé osobní cíle, ve kterých budeš měnit náhled na zdravé stravování, náhled na potřebu pohybu, budeš si vytvářet emoční pouto ke zdravému stravování, začneš si vytvářet návyky potřebné pro svobodné stravování a pozitivní mysl. Někdo bude potřebovat více informací, co jeho tělu a mysli dělá dobře, pak pracujeme v začátku s přesným denním energetickým výdejem a příjmem dané osoby, pracujeme také s tím, aby si každý/á byl schopen seskládat co nejsnadněji zdravý jídelníček sám.
Pokud jste již diety zažili, nejspíš vás bude trápit nějaký vnitřní strašák v hlavě, přesvědčení, špatné myšlenky, proč se vám změna nedaří, a proč své emoce sytíte jídlem. Budeme se společně učit, jak dané emoce přelstít, a zároveň jak se jich dlouhodobě zbavit, aby nás neovládaly.
Svým klientkám poskytuji v rámci balíčku terapii, při které se negativních přesvědčení a myšlenek související s vaším vztahem k jídlu, zbavíte.

CENA INDIVIDUÁLNÍHO PROGRAMU

10.000,- Kč s DPH za 2 kalendářní měsíce.

Pokud klientka/klient onemocní, nebo z nějakého osobního důvodu nemůže v danou chvíli pokračovat, o danou dobu se jí prodlužuje moje podpora v jejím programu (max. 2 týdny navíc).
S ohledem na práci na nových návykách, je ideální vydržet i v případě dovolených, změnách, vše můžeme dopředu naplánovat, připravit se na to!*
..........................................................................
* Nový návyk se v rámci nové synapse mezi neurony v mozku přepíše a zautomatizuje během 3 týdnů až 2 měsíců. Závisí na typu učeného nového návyky, vnitřní motivaci a typu osobnosti klienta.

S klienty pracuji také na bázi

Konzultace | Koučink - 1 hodina - 1.000,-

Terapie - 3-4 hodiny - 3.000,-

Diagnostika těla, současného životního stylu a jídelníčku | Návrh jídelníčku a nových stravovacích a pohybových návyků s ohledem na zdravotní background a preference | Koučink ke změně chování a uvažování | Konzultace pro pochopení svého těla | Práce s návyky

V rámci sezení vám pomohu odstranit vaše vnitřní omezení a problémy týkající se přejídání, poruch příjmu potravy či nezdravých přesvědčení blokující realizovat změny trvale. Více k terapii o metodě RUŠ, kterou s klienty využívám,  najdete na: 

Neváhej a ozvi se! S mojí pomocí se opravdu změníš! Plň si své sny!